Monday, March 26, 2012

คุณทำอะไรอยู่บน Facebook, Twitter, Foursquare และ Instagram เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา?

Timehop เว็บแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังปีผ่านมา ว่าคุณกำลังทำอะไร โพสต์อะไรอยู่บนเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ Facebook, Twitter, Foursquare และ Instagram เพียงคุณเลือกเชื่อมต่อบัญชีการใช้งานทั้ง 4 เว็บนี้ เข้ากับบริการ Timehop ข้อมูลย้อนหลังจะถูกส่งไปทาง อีเมล์โดยจะแจ้งเตือนให้คุณทราบทุกวันและบอกให้ทราบว่าวันนี้เมื่อปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่กับเว็บสังคม ออนไลน์ที่คุณได้เชื่อมต่อไว้บ้าง ด้วยข้อมูลที่ส่งตรงถึงมือคุณทุกวัน ลองชมตัวอย่างการใช้งานได้ [Web] Timehop  See More..

Popular Posts