Wednesday, April 18, 2012

แจก 9 WordPress Themes Free จาก Site5 สำหรับ WordPress 3.0

Site5 เป็นผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งสำหรับดีไซน์เนอร์ และผลิตธีมเวิร์ดเพลสระดับ Premium Themes อีกแล้ว และเป็นธีมที่ใช้งานบน WordPress 3.0 แต่ละธีมดูดีและไม่น่าเชื่อว่าเป็นที่แจกฟรี สามารถดาวน์โหลดใช้งาน ได้แบบฟรีๆ ไม่พลาดที่จะนำมาแนะนำให้เหล่าสาวก WordPress ได้ทดลองใช้งาน เพราะหน้าตาแต่ละธีมนั้น มันดูเกินกว่าที่จะแจกฟรี จะจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า ต้องมาพิสูจน์ 9 WordPress Themes Free 9 WordPress Themes Free By Site5.com WordPress 3.0 Compatible. 1. Simplo Theme Demo Download Simplo Theme Continue reading →  See More..

Popular Posts