Thursday, April 12, 2012

AVG Threat Labs – ตรวจสอบภัยคุกคามบนโดเมนและจัดอันดับความปลอดภัย

AVG Threat Labs บริการตรวจสอบภัยคุกคามฟรี บริการดีๆจากผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสชื่อดัง อย่าง AVG ที่เปิดให้บริการเว็บตรวจสอบภัยคุกคามบนโดเมนที่คุณใช้งานพร้อมทั้งจัดอันดับความปลอดภัย จริงๆแล้ว ไวรัสไม่ได้มีแต่บนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์หรือโดเมนของคุณก็อาจติดไวรัส โดนแทรกไวรัสหรือ สคริปต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน โดยสคริปหรือไวรัสจะถูกฝังลงบนโดเมนของคุณ โดยที่ คุณอาจไม่รู้ตัว จึงต้องมีบริการตรวจสอบโดเมน AVG Threat Labs เกิดขึ้น ด้วยวิธีการใช้งานง่ายๆ คือ เพียงแค่ใส่ URL เว็บหรือโดเมนที่ต้องการ เว็บก็จะทำการตรวจสอบและแสดงข้อมูลทันที  See More..

Popular Posts