Monday, April 2, 2012

ใส่ Background ให้ Google Plus ด้วย Layouts for Google Plus™

ใครที่กำลังเบื่อพื้นหลังเดิมๆ ของกูเกิลพลัสที่ไร้สีสันและอย่างจะใช้พื้นหลังในแบบที่คุณสามารถ เลือกและกำหนดพื้นหลังได้เอง Layouts for Google Plus™ ส่วนเสริมพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน Google Chrome ที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลัง เลือกรูปที่คุณต้องการได้ง่ายๆ เพียงแค่ติด ตั้งลงบนเว็บเบารเซอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกหรืออัพโหลดพื้นหลังที่คุณต้องการผ่านเว็บ Google Plus Themes ส่วนเสริมตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีขนาดหน้าจอแบบกว้างๆ  See More..

Popular Posts