Friday, April 13, 2012

Bookmarks Backup – Backup และ Restore สารพัดเว็บเบราว์เซอร์

Bookmarks Backup เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลและถ่ายโอนจากเบราว์เซอร์ ของคุณ โปรแกรมตัวนี้สนับสนุนการทำงานเว็บเบราว์เซอร์ Net Explorer, Firefox, Google Chrome Safari และ Opera คุณสามารถสำรอง Bookmarks และเรียกคืนข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้โปรแกรม นี้เป็นตัวจัดการทุกเรื่องให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ? Download: Bookmarks Backup  See More..

Popular Posts