Thursday, April 12, 2012

ตรวจสอบ CPU ของคุณรองรับระบบปฏิบัติการ 64bit หรือไม่ด้วย 64bit Checker

64bit Checker โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบว่า CPU ของคุณนั้น สามารถติดตั้งหรือรัน ระบบปฏิบัติการ 64bit (Windows x64) ได้หรือไม่ และตรวจสอบวินโดวส์ของคุณว่าเป็นระบบ 64bit หรือ 32bit ถ้าคุณอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ 64bit ได้ หรือไม่นั้นลองใช้ 64bit Checker และนอกจากนี้คุณสามารถรายผลข้อมูลผลการตรวจสอบออก เป็นไฟล์ text, html ได้เช่นกัน โปรแกรมตัวนี้สามารถใช้งานได้บน Windows 7, Vista, XP, 2000, NT และ Windows Me, 98, 95 ? Download: Continue reading →  See More..

Popular Posts