Tuesday, April 10, 2012

DiskMax – ขอคืนพื้นที่ฮาร์ดดิส ลบไฟล์ไม่จำเป็นให้สิ้นซาก

DiskMax โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับผู้ใช้งานวินโดว์ การทำงาน ของโปรแกรมตัวนี้คล้ายกับ CCleaner ที่ช่วยลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น สำหรับ DiskMax จะค้นหาและลบชนิด ทั้งหมดของไฟล์ที่ไม่จำเป็นและไฟล์เก่าๆในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้พื้นที่บนฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้น สิ่งที่ลบ ได้เช่น Temp, Temporary World wide web Files, Cookies และ Cache ต่างๆ ที่อยู่ภายในวินโดว์และ ยังสามารถลบไฟล์บันทึกที่มีนามสกุล prv, chk, swp, bak, gid, wbk, tmp และ dmp เป็นอีกหนึ่ง โปรแกรมที่ควรมีติดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ จะช่วยให้เรื่องทำความสะอาดวินโดว์ของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ วีดีโอแนะนำการใช้งาน DiskMax ?Download: DiskMax 4.40 Continue reading →  See More..

Popular Posts