Sunday, April 22, 2012

DOCX to DOC – แปลงไฟล์์ Docx-Doc แบบด่วนๆ

Docx-to-Doc บริการแปลงไฟล์เอกสารนามสกุล .Docx ให้กลายเป็น .Doc แบบด่วนๆ สามารถ ทำได้บนเว็บทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เหมาะสำหรับแปลงไฟล์แบบเร่งด่วน สำหรับใครที่ชอบบันทึก ไฟล์จาก Workplace 2007 เป็น .Docx เว็บนี้คงมีประโยชน์ เพียงแค่อัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บ แปลง หลังจาก นั้นก็ดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ บริการฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน  See More..

Popular Posts