Tuesday, April 17, 2012

Fileminx – ครบเครื่องเรื่องแปลงไฟล์บนเว็บง่ายและฟรี

Fileminx เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้คุณแปลงไฟล์ได้หลายรูปแบบ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ใช้งานได้ง่ายๆ และสามารถแปลงไฟล์ได้หลายประเภทเช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์เพลง ไฟล์วีดีโอ ที่ให้คุณสามารถแปลงไฟล์เหล่านี้ผ่าน Net browser ด้วยวิธีการง่ายๆ แ่ค่อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการและรองรับขนาดไฟล์ถึง 50MB พร้อมการแสกนและตรวจหาไวรัสให้ฟรี  See More..

Popular Posts