Monday, April 2, 2012

ปรับแต่ง Firefox ให้ใช้หน่วยความจำ(แรม) น้อยลงด้วย Firemin

สำหรับใครที่ใช้ Firefox ท่องเว็บก็คงจะทราบกันดีว่า Firefox ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรหน่วยความจำ หรือที่เราเรียกกันว่าแรมค่อนข้างเยอะ จนทำให้การใช้งานบางครั้งเกิดอาการช้า อืด แฮงค์ ทำให้ผู้ใช้งาน หลายๆ คนต้องหนีไปซบอกเว็บเบาวร์เซอร์ตัวอื่นๆ ปัญหานี้จะหมดเมื่อคุณใช้ Firemin โปรแกรมฟรีแวร์ ที่เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหน่วยความจำให้กับ Firefox โดยการลดการ รั่วไหลของหน่วยความจำและสามารถตั้งค่าการใช้งานหน่วยความจำได้ด้วยตัวคุณเอง Firemin เป็นโปรแกรมแบบสำเร็จรูป(portable) ไม่ต้องติดตั้ง สามารถพกพาและนำไปใช้งานได้ทันที ดาวน์โหลด: Firemin (0.1.9.195)  See More..

Popular Posts