Tuesday, April 10, 2012

Grabilla – ฟรีโปรแกรมทำ Screenshots / Screencasts ได้ในครั้งเดียว

Grabilla โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Screenshots และ Screencasts ได้ภายในครั้งเดียว ทำให้เรื่องการจับภาพหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบวีดีโอนั้น เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ให้คุณ สามารถใช้งานได้ทั้งสองความต้องการภายครั้งเดียว และนอกจากนี้ยังสามารถแชร์และิอัพโหลดไฟล์ที่คุณทำ ไปยังเว็บ Grabilla และยังส่งต่อไปยังเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตต่างๆ เช่น Twitter และ Facebook เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแบบรวดเร็ว ?Download: Grabilla  See More..

Popular Posts