Sunday, April 15, 2012

Ink DVD Writer – โปรแกรมเผา CD และ DVD ของฟรีอีกแล้ว!

Ink DVD Writer โปรแกรมฟรีแวร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเขียนและบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD และ DVD ด้วยการออกแบบเน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก จึงออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายแต่ประสิทธิภาพครบครันสำหรับของฟรีๆ คำโฆษณาชวนเชื่อ เค้าว่าโปรแกรมนี้สามารถเขียนแผ่นและบันทึกข้อมูลได้ดีกว่าโปรแกรมตัวอื่นๆ จะจริงหรือไม่ นั้นต้องลงมาพิสูจน์ ดูคุณสมบัติกันก่อนว่า Ink DVD Writer มันทำอะไรได้บ้าง คุณสมบัติโปรแกรม Ink DVD Writer - สนับสนุน dual-layer DVDs - เขียนไฟล์จาก ISO หรือ BIN/CUE - มี rewritable discs สามารถลบข้อมูลบนแผ่น CD หรือ DVD Continue reading →  See More..

Popular Posts