Thursday, April 12, 2012

IObit Cloud – วิเคราะห์ไฟล์ไวรัสออนไลน์แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี Cloud

IObit Cloud บริการระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูงหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นบริการ โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบออนไลน์ IObit Cloud โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และ Heuristic ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของสปายแวร์ แอดแวร์, โทรจัน, keyloggers, bots, worms และความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จากนั้นระบบ ก็จะทำการวิเคราะห์ไฟล์ของคุณและจะรายงานผลหลังจากวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อย เป็นอีกหนึ่งบริการน่าจะ เป็นประโยชน์ที่ช่วยตรวจสอบไฟล์ในกรณีเร่งด่วนหรือเครื่องไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส  See More..

Popular Posts