Wednesday, April 18, 2012

Kingsoft Antivirus Free – ฟรี Antivirus แบบ Cloud

Kingsoft Antivirus Free โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบฟรีๆ อีกตัวที่น่าสนใจจากผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัส อย่าง Kingsoft Security ได้ออกโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบ cloud based antivirus ที่ทำงานเหมือนกับ Panda Cloud Antivirus ที่สามารถป้องกัน ไวรัส โทรจัน หนอน สปายแวร์ แอดแวร์ และอื่นๆ มาดูคุณสมบัติ ของ Kingsoft Antivirus Free ว่ามันจะทำอะไรได้บ้าง Kingsoft Antivirus Free จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส และทำงานได้รวดเร็ว โดยใช้ CPU ที่ตํ่า สามารถตรวจและค้นหาภัยคุกคามที่หลบซ่อนอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และนอกจากนี้ยังมีเครื่องที่ช่วย อำนวยความสะดวกอื่นๆ Continue reading →  See More..

Popular Posts