Monday, April 9, 2012

Norton Energy Eraser – สุดยอดโปรแกรมฆ่าไวรัส โทรจันแบบยาถ่ายพยาธิ

Norton Power Eraser โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยกำหนดภัยคุกคามที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ โดยที่คุณไม่อาจรู้ตัว โปรแกรมประเภทนี้เรียกว่า Crimeware คือ โปรแกรมประสงค์ที่ติดตั้งลงบน เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบลับๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัว โดยอยู่ในรูปแบบโทรจันซะส่วนใหญ่และคอย ดักจับการทำงาน ความเคลื่อนบนคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคุณต้องใช้ Norton Power Eraser เพื่อทำการ ค้นหาแบบเชิงลึกเพื่อกำหนดไวรัส โทรจัน มัลแวร์ต่างๆ ที่หลบส่วนอยู่ ทำหน้าที่เหมือนกันยาถ่ายพยาธิ โปรแกรมใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ Download: Norton Power Eraser  See More..

Popular Posts