Tuesday, April 10, 2012

Panda Cloud Antivirus 1.4 – รองรับการทำงานบน Internet Explorer 9 และ Firefox 4

Panda Cloud Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีจากค่าย Panda ได้ออกและปรับปรุงโปรแกรม ป้องกันไวรัสเวอร์ชั่นล่าสุด Panda Cloud Antivirus 1.4 หากใครที่กำลังใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสยี่ห้อ นี้อยู่ก็สามารถอัพเดทได้แล้ว สำหรับการปรับปรุงในรุ่นจะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวโปรแกรมและเพิ่มคุณสมบัติ ใหม่ที่รองรับการทำงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ เช่น ระบบแจ้งเตือนแบบใหม่, ปรับปรุง Toolbar และ URL Filtering ให้รองรับการทำงานบน Net Explorer 9 และ Firefox 4, เพิ่มป้ายชื่อ FREE และ PRO บนหน้าต่างหลักของโปรแกรมเพื่อแยกให้ชัดเจนและแก้ไขส่วนอื่นๆ ?Download: Panda Cloud Antivirus 1.4  See More..

Popular Posts