Sunday, April 22, 2012

PDF-Tuts – ค้นหา PDF Tutorials เพื่อการศึกษา

PDF-Tuts เป็นบริการค้นหาไฟล์ PDF หรืออีบุคออนไลนนั้นเอง ที่มีเว็บแบบนี้ให้เห็นอยู่ทั่วไปแล้วแต่จะเลือก นำมาใช้งาน สำหรับ PDF-Tuts เป็นอีกเว็บสำหรับคนชอบหาอีบุค ทั้งดาวน์โหลดและอ่าน โดยมีไฟล์ให้คุณ ได้เลือกค้นหาถึง 1,825,500 Tutorials บริการค้นหาฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน  See More..

Popular Posts