Saturday, April 21, 2012

Saf.li – ย่อลิ้งค์สั้นๆ แบบปลอดภัย

Saf.li เป็นบริการย่อลิ้งค์สั้นๆ อย่างปลอดภัยเนื่องจากมีการตรวจสอบลิ้งค์ที่คุณทำการย่อนั้นจาก โปรแกรมแอนตี้ไวรัสชื่อดังอย่าง BitDefender ที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบลิ้งค์จากมัลแวร์ต่างๆ บริการย่อลิงค์ที่ได้รับความนิยมอย่าง Bit.ly และ TinyURL ยังไม่มีบริการตัวนี้ Saf.li ยังสามารถ แชร์ไปยัง Twitter หรือ Facebook, email อื่นๆ พร้อมระบบ stats ที่แสดงการเข้ามาใช้งาน การคลิ๊ก จำนวนการเข้าชมผ่านลิ้งค์ที่คุณย่อไ้ด้อีกด้วย  See More..

Popular Posts