Saturday, April 7, 2012

คุณจะเลือกสวมหมวกสีอะไรบนเส้นทางสาย SEO เรามีคำตอบ ?

บทเรียนสำคัญสำหรับนักทำ SEO ทั้งหลายที่กลัวกันมากที่สุดก็คือ การถูก Search Engine ลงโทษซึ่ง เป็นที่รู้กันดีในเหล่าแวดวงของวงการนี้ แต่ก็ต้องยอมรับกับบทลงโทษที่ได้รับ มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากใครที่ ไหนส่วนใหญ่ก็มาจากตัวนักทำ SEO นั้นแหละ ที่บังอาจไปท้าทายกับอำนาจ Search Engine ที่ใช้เป็นที่ ทำมาหากินของใครหลายๆ SEO หรือชื่อเต็มๆ Search Engine Optimization ที่เข้ามามีบาทสำหรับ คนทำเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากการใช้เครื่องมืออื่นๆ แล้ว วันนี้มารู้ัจักประเภทของ SEO ที่ เปรียบเทียบเหมือนกับเหล่าแฮคเกอร์ตามระดับความชั่วร้ายนั้นเอง มาติดตามกัน 1. White Hat SEO SEO หมวกขาว นักทำ SEO เหล่านี้ยึดหลักหรือวิธีการที่ถูกจริยธรรม Continue reading →  See More..

Popular Posts