Saturday, April 14, 2012

THO.ST – Twitter File Hosting ที่ฝาก-แชร์ไฟล์ของชาวทวิตเตอร์ฟรีๆ

THO.ST บริการฝากไฟล์ แชร์ไฟล์โฮสติ้ง สำหรับผู้ใช้งานทวิตเตอร์ สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 100MB และสามารถแชร์ไฟล์ที่คุณอัพโหลดผ่านการทวีตง่ายๆ ไม่ต้องใส่รหัส พร้อมแสดงลิ้งค์แบบสั้นๆ ทำ ให้ประหยัดเนื้อที่ข้อความในการทวีต อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับชั่วโมงเร่งด่วนที่ต้องการแชร์ไฟล์ให้เพื่อนๆ คุณ ที่อยู่ในทวิตเตอร์ อย่าลืม THO.ST  See More..

Popular Posts