Saturday, April 14, 2012

True Burner – ฟรีโปรแกรมเผา CD, DVD หน้าแต่ธรรมดา แต่ความสามารถไม่ธรรมดา

True Burner โปรแกรมฟรีแวร์ดีๆ อีกตัว ที่ใช้สำหรับเขียน CD, DVD และ Blu-ray Disc ที่หน้าตา ของโปรแกรมดูธรรมดา แต่ความสามารถไม่ธรรมดา ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาเน้นการใช้งานง่ายๆ มี รูปแบบเมนูที่ชัดเจน มีฟังก์ชันพื้นสำหรับงานเขียนและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ไม่ต้องไปง้อโปรแกรมเสีย หรือโปรแกรมเถื่อนที่ต้องไปเสี่ยงกับไวรัส มาดูคุณสมบัติของ True Burner ว่ามันทำอะไรได้บ้าง คุณสมบัติโปรแกรม True Burner - สร้างซีดีข้อมูลหรือแผ่น bootable และ multisession บน CD/DVD/Blu-ray Discs - สร้าง Audio CDs และ MP3 Continue reading →  See More..

Popular Posts