Friday, April 20, 2012

Umbrella right now ? – รายงานสภาพอากาศให้คุณรู้ก่อนใคร

Umbrella these days ? เว็บแปลกๆ ที่เอามาแนะนำให้ทดลองใช้งานกัน เป็นบริการรายงายสภาพอากาศให้คุณ ทราบล่วงหน้าหรืออยากรู้ว่า ที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาอะไร สภาพอากาศเป็นอย่างไร คุณสามารถทราบได้เพียง แค่ระบุสถานที่ ที่คุณต้องการลงไป จากนั้นคุณสามารถเลือกรับแจ้งได้ทาง E-mail, iPhone App, SMS พร้อมเลือกระบุเวลาที่ต้องการแจ้งเตือน เว็บแปลกๆ ที่เอามาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ลองเล่นกันดู  See More..

Popular Posts