Monday, April 9, 2012

uQR.me – สร้าง QR Code แบบส่วนบุคคลเชื่อมต่อกับชีวิตออนไลน์

uQR.me เว็บบริการที่ช่วยให้สร้าง QR Code แบบส่วนบุคคล สามารถระบุข้อมูลต่างๆ ใส่เข้าไปในส่วน ของ QR Code ที่คุณสร้างขึ้น ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อชีวิตออนไลน์ของคุณให้เป็นจริง เชื่อมโยงกับ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราหรือกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง เช่น เว็บ, ภาพ, วิดีโอ, นามบัตร เป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับบล็อกหรือเว็บไซต์อื่นๆ แต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคุณสามารถทำการ ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปใช้ในรูปแบบไฟล์ JPG, EPS หรือ PDF เพื่อนำ QR Code ไปใช้ทำอย่างอื่นๆ ที่ สร้างสรร เช่น พิมพ์เป็นนามบัตร, สกีนลงบนเสื้อ, ทำโฆษณาสินค้า เป็นต้น uQR.me Continue reading →  See More..

Popular Posts