Saturday, April 21, 2012

ZeuApp – ตัวช่วยติดตั้ง 82 โปรแกรมของคนรัก Open Source

ZeuApp เป็นโปรแกรมตัวช่วยสำหรับติดตั้งโปรแกรม หลังจากที่คุณลงวินโดว์ใหม่ โดยภายในจะบรรจุไปด้วย โปรแกรมประเภทฟรีแวร์ Open Source ที่ได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของการใช้งานไว้ให้คุณเลือก ใช้งานและติดตั้งถึง 82 โปรแกรม โดยโปรแกรมทั้งหมดคุณสามารถเลือกติดตั้งได้ ZeuApp จะเป็นตัวช่วย ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ZeuAPPเป็น freeware พกพาง่ายๆ และ ใ้ช้งานได้กับ Windows เท่านั้น  See More..

Popular Posts