Monday, May 14, 2012

Adsense ไทย นํ้าขึ้นนํ้าลง!!

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรับเช็คเงินงวดแรกจาก Adsense และเป็นครั้งแรกที่หาเงินได้จากการเขียนบล็อก ทำบล็อกและ เงินงวดที่ 2 ก็กำลังตามมา บล็อกหยุดทำงาน Adsense ไม่หยุดทำงาน มีคนเข้าก็มีคลิก แต่ถ้าปล่อยให้บล็อกร้าง นานๆอาจจะไม่คลิกให้เห็นก็ได้ เพราะฉนั้นจงเดินทางสายกลาง อย่าปั่นเยอะจนเกินไป เอาแบบพอดีๆกินได้นานๆ Adsense เนื้อหาภาษาไทย หลายคนที่ทำบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำไมน้อยจัง! แต่มีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้บ่น เพราะฉันติดไปงั้นๆ ไม่หวังผลอะไร ปลูกส้มโอ เพื่อกินส้มโอ ค่าคลิกเนื้อหาเว็บภาษาไทยนั้นเหมือนกับนํ้าทะเล มีขึ้นมีลง บางวันคลิกเยอะยังได้ไม่ถึง 1$ บางวันคลิกน้อยแต่ตามเป้าซะงั้น จงทำใจยอมรับและหาวิธีที่จะจัดการกับ สิ่งเหล่านี้ ผมไม่มีเว็บปั่น ผมไม่มีสคริป ผมมีแค่ บล็อกและความขยัน นิดหน่อย  See More..

Popular Posts