Friday, May 4, 2012

คุณชอบอ่าน บล็อกสั้นๆหรือบล็อกยาวๆ ?

คุณชอบอ่านบล็อกแบบไหน ที่เขียนด้วยบทความสั้นๆหรือเขียนแบบยาวๆ ผมเขียนบล็อกมาได้ 1 ปีกว่าๆแล้ว ยังไม่มีโอกาสได้ถามท่านผู้อ่านเลย ว่าชอบสิ่งที่ผมนำเสนอหรือเปล่า ชอบสไตล์การเขียนบล็อกของผมแบบสั้นๆ กระทัดรัด(ได้ใจความ)? จริงๆการเขียนบล็อกนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง อย่างเช่น อารมณ์,เวลา,สถานที่ หรือการเลือกเรื่องที่จะเขียน จริงๆถ้าให้ผมเขียนยาวๆก็ได้นะ แต่กลัวท่านผู้อ่านจะเบื่อ เลยนานๆทีที่จะเขียนเรื่อง ราวที่มันยาวๆ แต่สิ่งที่ปรากฏบนตัวอักษรแต่ละตัวบนบล็อกนั้น ล้วนแต่มาจากความตั้งใจจากบล็อกเกอร์ที่เป็นผู้ เขียนเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิง หรือไร้สาระแอบแฝงอยู่นิดหน่อยๆ แต่ถึงจะเขียนสั้นๆหรือจะเขียนยาวๆ ทุกบทความจากทุกบล็อกนั้น ก็มีประโยชน์และคุณค่าในตัวของมันเอง..  See More..

Popular Posts