Sunday, May 13, 2012

สร้างเว็บง่ายๆ็ด้วย CouchIt

CouchIt ให้คุณสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ แค่คุณมีความรู้ภาษา HTML นิดๆหน่อยๆก็สามารถสร้างเ็ว็บสไตล์บล็อก ไม่ต้องเช่าโฮส ไม่ต้องจดโดเมน ซึ่งบริการของ CouchIt ก็คล้ายๆกับ tumblr ที่ให้คุณสามารถปรับแต่ง รูปแบบได้เองและ CouchIt ก็เช่นกัน โดยรูปแบบจะอยู่ในแบบเรียบๆ พื้นๆ ลองดูตัวอย่างที่ผมได้ลองสร้างไว้ แล้ว สามารถกำหนดชื่อซับโดเมนเองได้ด้วย 108blog.couch.it  See More..

Popular Posts