Thursday, May 10, 2012

Email Cover – ซ่อนอีเมล์ให้อยู่ในรูป CAPTCHA!!

Email Cover บริการฟรีๆที่จะทำแปลงให้ Email ของคุณอยู่ในรูปภาพแบบ CAPTCHA ที่ทำให้เวลาคุณนำ ไปใช้งานสามารถป้องกัน Spam ที่อาจจะส่งเข้าไปในอีเมล์ของคุณ โดยการทำงานของ Email Cover จะแปลงตัวอักษรอีเมล์ของคุณให้เป็นรูปแบบที่ทำให้อ่านได้ค่อนข้างยากเหมือนกับ CAPTCHA หลัง จะนั้นก็ copy รูปภาพเลือกรูปแบบเมื่อนำไปใช้งาน ตามความเหมาะสม  See More..

Popular Posts