Thursday, May 10, 2012

Free Text Host – ฝากข้อความผ่านลิ้งค์

Free Text Host บริการฝากข้อความผ่านลิงค์หรือผ่านโฮสติ้งของเว็บนี้ ที่สามารถให้คุณบรรจุข้อความได้ มากถึง 50,000 ตัวอักษรและมีระบบป้องกัน มีการใส่รหัสผ่านให้กับข้อความที่คุณฝากผ่านลิงค์จากเว็บนี้ด้วย พร้อมด้วยระบบ Admin สามารถแก้ไข-เพิ่มเติมข้อความได้ สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี!!  See More..

Popular Posts