Wednesday, May 9, 2012

Kuku Klok – on the web Alarm Clock นาฬิกาปลุกออนไลน์ ภาค 2

Kuku Klok เว็บสำหรับตั้งนาฬิกาปลุกออนไลน์อีกแห่ง หลังจากที่ได้แนะนำ Alarm Cocky ก็ไปเจอกับเว็บนี้ เข้าพอดีเลยเอามาแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งาน อาจจะใช้ในการตั้งปลุกเวลานัดหมาย ประชุมงาน วิธีการการใช้การก็แค่ ตั้งชั่วโมง นาที เลือกเสียงปลุก สำหรับเว็บนี้มีให้เลือกถึง 4 เสียงและทิ้งท้ายด้วยเว็บแบบ นี้อีกสักเว็บให้เลือกใช้งานทดลองเล่นกันดู Onlineclock  See More..

Popular Posts