Thursday, May 17, 2012

Nice Translator – แปลภาษา เร็ว ง่าย สะดวก

Nice Translator เว็บแปลภาษาอีกเว็บ ที่มีลูกเล่นน่าสนใจ โดยเฉพาะความรวดเร็วในการแปลและสามารถแปล หนึ่งประโยคออกได้เป็นหลายภาษา สามารถเลือกภาษาได้เองหรือจะใช้แบบ auto-detect โดยตัวระบบจะตรวจ ตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปในช่องให้เอง และตรง Translators สามารถเลือกได้ว่าต้องให้แปลออกมาเป็นภาษาอะไรบ้าง น่าใช้งานมากๆเลยคับ ยังไงก็ลองใช้กันดูมันเจ๋งจริงๆ  See More..

Popular Posts