Thursday, May 10, 2012

Red Dodo – Mobile Screensavers & Wallpapers

Red Dodo เว็บที่ใช้สำหรับสร้าง Mobile Screensavers Wallpapers สำหรับมือถือโดยแสดงเป็นภาพ เคลื่อนไหว โดยมีรูปแบบให้เลือกแต่รูปแบบผมว่ามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ แต่คุณอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ทำอย่าง อื่นก็ได้ 3 ขั้นตอนง่ายๆ แค่ระบุชื่อยี่้หอมือถือของคุณ พิมพ์ข้อความ ดาวน์โหลด นำไปใช้งาน  See More..

Popular Posts