Thursday, May 10, 2012

TorrentSurf – ค้นไฟล์แบบ Torrent RealTime

TorrentSurf เป็นอีกเว็บที่ใช้สำหรับค้นหาไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Bit Torrent ซึ่งผมได้เคยแนะนำเว็บประเภทนี้ มาแล้ว 2 เว็บก็คือ Torrentfly และ TorrentSee มาครั้งนี้ TorrentSurf เป็นอีกเว็บที่น่าสนใจด้วยรูปแบบ การแสดงผลแบบ RealTime ไฟล์สดใหม่อยู่เสมอ แต่ละำไฟล์ก็ลิงค์มาจากเว็บบิทต่างประเทศที่ดังและได้รับ ความนิยมเหมือนเช่นเคย จะใช้งานได้ดีหรือไม่นั้นต้องพิสูจน์กับตัวเอง  See More..

Popular Posts