Sunday, May 6, 2012

Weather Flash – ตรวจสอบสภาพอากาศประจำวัน!!

Weather Flash เว็บที่ใช้ตรวจสอบสภาพอากาศประจำวันและล่วงหน้า สภาพอากาศจากทั่วทุกมุมโลก ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย เรียบๆเพียงแค่ระบุชื่อเมืองที่คุณอยากจะทราบสภาพอากาศ จะแสดงสภาพอากาศ ประจำวันนี้และล่วงหน้าไปอีก 2 วัน ภาพบอกค่าต่างๆ เช่น ความเร็วลม,เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก,ความชื้น, อุณหภูมิสูงสุด ตํ่าสุดและค่าอื่นๆ เว็บยังอยู่ในช่วง beta version นะครับ ลองใช้งานกันดู Weather Flash  See More..

Popular Posts