Friday, May 4, 2012

What ‘s new in Firefox 3.5 ? มีอะไรใหม่ใน Firefox 3.5 ?

มีอะไรใหม่ใน Firefox 3.5? เวอร์ชั่นที่ตอนนี้ เปิดให้ดาวน์โหลดและทดลองใช้งาน ก่อนปล่อยเวอร์ชั่นเต็ม ในเวอร์ชั่น Firefox 3.5 RC2 รวมไปถึงครั้งนี้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ให้ดุเด็ดขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ก็มีหลายๆ เว็บรีวิวและบอกถึงคุณสมบัติไปก็เยอะแล้ว เรามาดูฟังก์ชั่นใหม่ๆของ Firefox 3.5 ในรูปแบบวีดีโอโดยมีึคุณ Mike Beltzner (Director of Firefox Development) มาบอกถึงฟังก์ชั่นใหม่ๆใน Firefox 3.5 ซึ่งจะ มีความสำพันธ์กับเรื่องนี้พอดีครับ 10 ฟีเจอร์ใหม่ของ Firefox 3.5  See More..

Popular Posts