Sunday, May 6, 2012

When Did You Join Twitter ? คุณเล่นทวิตเตอร์เมื่อไหร่ ?

When did you join twitter ? เว็บที่ใช้ตรวจสอบว่าคุณ(เริ่มเล่น)เข้าร่วมทวิตเตอร์เมื่อไหร่ บางคนอาจจะหลงลืม ไปแล้วก็ได้ ว่าเรานั้นเล่นมานานแค่ไหน และเริ่มวันไหน เล่นมากี่วันแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากเว็บนี้ง่ายๆเพียง แค่ระบุชื่อของคุณลงไปในช่องจากนั้นก็คลิก understand ก็จะแสดงวันที่ออกมาและแสดงจำนวนที่คุณใช้งานมาแล้ว กี่วัน ลองแวะไปใช้งานกันดู When did you join twitter ?  See More..

Popular Posts