Wednesday, June 13, 2012

ซ่อน+ย่อ+ป้องกัน Email ผ่าน Tinymail.me

Tinymail.me เว็บบริการป้องกันอีเมล์หรือซ่อนอีเมล์ บนอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการ Spam อีเมล์เวลาเรานำอีเมล์ ไปสมัครใช้งานตามเว็บต่างๆ บริการนี้ก็เหมือนบริการย่อลิ้งค์ให้สั้นทั่วๆไปแต่ความแตกต่างก็คือการซ่อนอีเมล์โดยจะ แสดงแค่ลิ้งค์มาให้และมีการตรวจสอบเมื่อต้องการเข้าดู วิธีการใช้งานนั้นแค่กรอกอีเมล์ของเราไป เช่นตัวอย่างนี้ 108blog@gmail.com เมื่อทำการป้องกันแล้วก็จะได้เป็น 1 @gmail.com ถ้าต้องการดูก็คลิ๊กเข้าไปตรงลิ้งค์ แล้วระบบก็ทำการตรวจสอบ เมื่อทำถูกต้องอีเมล์ก็จะแสดงออกมา  See More..

Popular Posts