Friday, August 24, 2012

แต่งภาพจากเว็บ Social Network จับรวมกันเป็นรูปต่างๆ ด้วย Loupe

Loupe บริการแต่งภาพออนไลน์ เอาใจคนชอบยำรูปภาพ โดยเราสามารถนำรูปภาพจากเว็บ Social Network เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Tumblr เป็นต้น นำรูปภาพทั้งหมดมาเรียงเป็นรูปต่างๆ เช่น ข้อความหรือสัญลักษณ์ วิธีการแบบนี้เราเรียกว่า Shape เป็นการนำภาพหลายๆ มาจัดให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่ เราต้องการโดยทั้งหมดทำด้วย Loupe ที่ให้เราสนุกเพลิดเพลินกับการแต่งรูปภาพ สามารถดูตัวอย่างที่แต่งเสร็จ แล้วที่ Loupe Gallery หากใครกำลังเบื่อการแต่งภาพแบบเดิมๆ ลองนำรูปภาพบนเฟซบุ๊กจับมายำให้กลายเป็น รูปภาพต่างๆ  ตามที่เราต้องการ [Web] www.getloupe.com  See More..

Popular Posts