Friday, August 24, 2012

Taxi Reporter – แอพฯ ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแท็กซี่ไทย

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนที่ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในบ้านเรา คงต้องเคยเจอกับพฤติกรรมแบบนี้ของแท็กซี่ไทยบางคัน เช่น เลือกผู้โดยสาร, ไม่คิดราคาตามมิเตอร์, มีกิริยาไม่สุภาพ คุกคามผู้โดยสาร, ฝ่าฝืนกฎจราจรและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ขอแนะนำ Taxi Reporter แอพฯ ที่ช่วยให้เราสามารถรายงานพฤติกรรมของเหล่าแท็กซี่มิเตอร์ได้ ผ่านทาง iPhone, iPad โดยสามารถแจ้งการกระทำความผิดของแท็กซี่ โดยกรอกข้อมูลพื้นฐานง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน และหลังจากที่กรอกเสร็จสิ้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อการดำเนินการต่อไป อีกทั้งเรายังแฉพฤติกรรม ของแท็กซี่เหล่านั้นผ่านทางเฟซบุ๊กได้อีกด้วย สำหรับใครที่ใช้บริการแท็กซี่อยู่บ่อยๆ แนะนำให้โหลดแอพฯ ตัวนี้ติด โทรศัพท์ไว้ ทั้งฟรีและพัฒนาโดยคนไทยครับ คุณเคยสัมผัสกับประสบการณ์แท็กซี่แบบนี้หรือไม่? เลือกผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการโดยสารมาก เช่น ฝนตก, เย็นวันศุกร์ ฯลฯ ทำให้พบแท็กซี่เปิดมิเตอร์ว่าง วิ่งเต็มถนนอยู่บ่อย ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหารถติด ไม่คิดราคาตามมิเตอร์ ปิดมิเตอร์เหมาจ่าย เก็บเงินค่าโดยสารเพิ่มโดยไม่มีเหตุผล มีกิริยาไม่สุภาพ คุกคามผู้โดยสาร ฝ่าฝืนกฎจราจร หมายเหตุ Continue reading →  See More..

Popular Posts