Tuesday, September 18, 2012

Chatwing – ฟรีกล่องแชทติดเว็บ ติดบล็อก แชทแบบเรียลไทม์

ChatWing บริการที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์หรือบล็อก สามารถแทรกกล่องแชทบนหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้ใช้งาน เว็บสามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยผ่านหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของเว็บและผู้ใช้งาน ด้วนวิธีการสร้างแบบง่ายๆ เพียงแค่ลงทะเบียนกับ ChatWing จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปรับแต่งกล่องแชท ตั้งชื่อ, ปรับขนาดของกล่องแชท, เปลี่ยนสี เสร็จก็รับโค้ด HTML เพื่อนำไปแทรกลงหน้าเว็บไซต์หรือบล็อกตาม ต้องการ นอกจากนี้การใช้งาน ChatWing ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินด้วย Facebook, Twitter ได้อีกด้วยและ มีระบบ Admin สำหรับใช้ลบข้อความที่ไม่เหมาะสม ถือว่าเป็นกล่องแชทที่มีความทันสมัยอยู่ไม่น้อย [Web] ChatWing  See More..

Popular Posts