Wednesday, March 28, 2012

กำจัดและป้องกันไวรัสจากแฟลชไดรฟ์แบบอัตโนมัติด้วย BitDefender USB Immunizer

ปัญหาการติดไวรัสและนำไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ง่ายๆ ผ่านอุปกรณ์พกพาแบบแฟลชไดรฟ์หรือยูเอสบีไดรฟ์ ยังคงเป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆ ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมป้องกันหรือใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถตรวจจับไวรัส โทรจันที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ทาง BitDefender ผู้ผลิตโปรแกรมแอนตี้ ไวรัสชื่อดัง ออกโปรแกรมที่ชื่อว่า BitDefender USB Immunizer โปรแกรมที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบไวรัส ที่มาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์และอุปกรณ์ทีเป็น USB และกำจัดแบบอัตโนมัติ หากไม่อยากเสี่ยงกับไวรัสที่มาพร้อม กับแฟลชไดรฟ์ รีบดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาติดตั้งเพื่อเสริมความปลอดภัยกันครับ [Download] BitDefender USB Immunizer  See More..

Popular Posts