Saturday, March 31, 2012

วีดีโอแชทกับเพื่อนบนเฟสบุ๊คแบบ Hangouts บนกูเกิลพลัสด้วย Groupchat.tv

Groupchat.Television เฟสบุ๊คแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ช่วยให้คุณพูดคุยกับเพื่อนๆ บนเฟสบุ๊คในแบบวีดีโอแชท ซึ่งคล้ายกับบริการ Google Hangouts บนกูเกิลพลัส ที่สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆ ได้ทีละหลายๆ คน การใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้จำเป็นจะต้องมีกล้องเว็บแคมและไมค์โครโฟนเพื่อการใช้งานที่เต็มรูปแบบ วิธีการใช้งานเพียงแค่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นตัวนี้ลงในเฟสบุ๊คของคุณและคุณจะได้รับลิงค์เพื่อส่งไปให้เพื่อนๆ เข้าร่วมกลุ่มวีดีโอแชทและสามารถแชร์ไปยังทวิตเตอร์ได้  See More..

Popular Posts