Saturday, March 31, 2012

แจก USB Safely Remove 4.7 ลิขสิทธิ์พร้อม License significant แท้ฟรีเหลือเวลาอีก 2 วัน

USB Safety Remove แจก License major ให้ฟรีๆ แต่แจกแค่ 3 วันและตอนนี้เหลือเวลาอีก 2 วันเท่านั้น รีบด่วนๆ สำหรับโปรแกรม USB Safety Remove ได่รับความนิยมจากผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย หน้าที่ของมันก็ คืออ่านค่าอุปกรณ์ USB ที่เสียบอยู่บนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น Flash Drive, Mouse, majorboard เป็นต้น โปรแกรมจะทำหน้าที่ช่วย Remove อุปกรณ์เหล่านี้ออกให้อย่างปลอดภัยและในกรณีที่มีไฟล์ต่างๆ เปิดอยู่ก็จะ มีการแจ้งเตือนให้ทราบก่อนทำ Remove Hardware ตัวนั้น มาดูวิธีการขอรับ License major Continue reading →  See More..

Popular Posts