Thursday, March 29, 2012

“รู้สู้ flood” รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น ตอนที่ 1

รู้ สู้! Flood กลุ่มอาสาสมัครทำสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย ไม่ชวนให้งงเอ๋อ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ รับมือกับสถานการณ์นํ้าท่วมที่กำลังเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้กับพี่น้องชาวไทย เป้าหมาย ของกลุ่มอาสาสมัครนี้ นิยามคำสั้นๆ ไว้ว่า คุณต้องรอด! อย่างเข้าใจ ปล่อยชุดวีดีโอแรกที่สร้างสรรค์ใน รูปแบบวีดีโอ Infographic ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ที่ประชาชนควรรู้ เผื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วม อย่างมีสติและเข้าใจ สำหรับตอนแรกชื่อว่า รู้สู้ flood ep.1: รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น ความยาววีดีโอไม่ ถึง 5 นาทีแต่ภายในคลิปวีดีโออัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่คุณควรรู้พร้อมด้วยภาพประกอบน่ารักๆ ที่ช่วยลดความ ตึงเครียดลงไปได้บ้าง ฝากประชาสัมพันธ์และช่วยกันแชร์คลิปวีดีโอนี้กันเยอะๆ นะครับ ขอบคุณข้อมูลและคลิปวีดีโอจาก: https://www.facebook.com/ROOSUFLOOD  See More..

Popular Posts