Saturday, March 31, 2012

[Review] สมุดหน้าเหลืองเล่มโต เว็บเยลโล่เพจเจส TYPLive.com

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับสมุดหน้าเหลืองเล่มโตหนาๆ ที่ส่งมาถึงบ้านทุกปี ภายในอัดแนนไปด้วยข้อมูล ต่างๆ เช่น หมายเลขฉุกเฉิน บริการและสินค้าต่างๆ หน่วยงานหรือบริษัท ร้านค้า โฆษณาอื่นๆ ที่รวบรวม อยู่ในสมุดหน้าเหลืองเล่มนี้ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน แต่รู้หรือไม่สมุดหน้าเหลืองเยลโล่เพจเจส ยังมีบริการ ออนไลน์ ที่ให้บริการสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในชื่อ YellowPages.co.th และ ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ผ่านได้มีการปรับปรุงระบบและรีดีไซน์หน้าเว็บใหม่ โดยจัดวางเนื้อหา พร้อมปรับ UI ใหม่ให้เข้ากับผู้ใช้งานมากที่สุด และสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สองช่องทางก็คือ YellowPages.co.th และ TYPLive.com อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่าเว็บเยลโล่เพจเจสทำการปรับปรุงและรีดีไซน์เว็บใหม่ แน่นอนว่าทำออกมาได้ดี เข้ากับยุคสมัยนี้จริงๆ ที่เน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ง่ายแต่ก็ยังคงรูปแบบที่เน้นฟังกชันการค้นหาไว้เหมือนเดิม และยังมีบริการอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามานำให้ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น ค้นหาจากแผนที่, YellowPages บนโทรศัพท์ Continue reading →  See More..

Popular Posts