Friday, March 30, 2012

เช็คให้ชัวร์เว็บล่ม เว็บดาวน์ เว็บออนไลน์อยู่หรือไม่ ด้วยบริการ DownForMe

DownForMe บริการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณเช็คสถานะและตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณว่ากำลังออนไลน์หรือ เว็บล่ม เว็บดาวน์อยู่หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากอินเตอร์เน็ตของคุณเอง ด้วยวิธีการใช้งานที่ง่ายๆ เพียงแค่ระบุ URL เว็บที่ต้องการตรวจสอบจากนั้นปุ่ม verify ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ ของคุณว่ากำลังออนไลน์หรือล่มอยู่ บริการนี้ใช้ได้ดีในกรณีที่อินเตอร์เน็ตของคุณมีปัญหาเชื่อมต่อกับ โฮสติ้งไม่ได้หรือใช้ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเว็บที่ต้องการ หากเว็บไซต์คุณมีการดาวน์ก็สามารถกลับ มาตรวจสอบเวลาที่ดาวน์ได้จากเว็บ DownForMe อย่าลืมเก็บลิงค์ History ไว้ด้วยนะครับ  See More..

Popular Posts