Monday, March 26, 2012

TwitWipe – ลบทวีต (Tweets) ทั้งหมดของคุณ เพียงแค่คลิกเดียว!!

จะทำอย่างไร? ถ้าคุณอยากจะเริ่มนับหนึ่งใหม่กับการ ทวีต (Tweets) สิ่งต่างๆ ลงบนทวิตเตอร์ หรืออยากจะเลิกเล่นทวิตเตอร์แต่ไม่อยากลบแอคเคาต์แต่อยากจะกำจัดทวีตเก่าๆ ให้หมดขอแนะนำ TwitWipe บริการที่จะช่วยให้คุณลบทวีตเก่าๆ ทั้งหมดจากอดีตจนถึงปัจจุบันง่ายๆ เพียงแค่คลิกเดียว สิ่งแตกต่างจากการลบแอคเคาท์นั้นก็คือ จำนวน Following และ Follower รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ข้อความ ที่ Favorite ไว้ยังคงอยู่ แต่สิ่งที่หายไปทั้งหมดเมื่อใช้ TwitWipe คือข้อความที่ทวีตนั้นเองใครที่กำลัง อยากเริ่มต้นทวีตใหม่ตั้งแต่ต้น ถือโอากาสปีใหม่นี้ ลบทวีตเก่าแล้วเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ [Web] http://twitwipe.com  See More..

Popular Posts