Monday, March 26, 2012

ย้อนเวลากลับไปเล่น Windows 3.1 กับเว็บไซต์จำลองสุดเจ๋ง

ย้อนเวลาไปหาวันเก่าๆ กับระบบปฏิบัติยุคแรกของไมโครซอฟท์ Windows 3.1 ผลงานสุดเจ๋งของ Michael Vincent ที่จำลอง Windows 3.1 เอาไว้บนเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้เหมือนระบบจริงๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้งาน หากใครที่ไม่เคยสัมผัสกับ Windows 3.1 นี่เป็นโอกาสที่คุณจะ ได้ลองใช้งานที่มาพร้อมกับโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น เกม Minesweeper, MS-DOS 6.2 และ IE เป็นต้น สำหรับใครที่อยากสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ เข้าไปทดลองใช้งานกันได้ที่ [Web] http://www.michaelv.org/  See More..

Popular Posts