Wednesday, June 13, 2012

FTPlive FTP on the web – อยู่ที่ไหนมีเน็ต ก็แก้เว็บได้

FTPlive บริการระบบบการจัดการไฟล์ข้อมูลสำหรับโฮสติ้ง โดยระบบ FTP จะทำหน้าที่รับส่งไฟล์ข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถเข้าทำแก้ไข เปลี่ยนแปลง อัพโหลดข้อมูลต่างๆ ในกรณีต้องการแก้บล๊อกหรือเว็บ ต้องการอัพเดทข้อมูล แก้หน้าเว็บต่างๆ ท่านสามารถจัดการได้เหมือน ใช้โปรแกรม FTP ทั่วไปเพียงแต่ทำอยู่บนเว็บออนไลน์ และเว็บนี้ก็ยังมีบริการ Email Access จัดการ Email ได้ด้วยคับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคับ  See More..

Popular Posts