Friday, June 1, 2012

Repair Microsoft Word Files & Excel files

บางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ เปิดไม่ได้บ้าง มีการ error โดยไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้น โปรแกรมจำพวก Repair จึงเป็นโปรแกรมที่สำคัญที่จะช่วยซ่อมแซมไฟล์ต่างๆเหล่านี้ ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม หากกำลังเจอปัญหาผมจึงแนะนำโปรแกรมสำหรับการซ่อมแซมไฟล์เป็นฟรีแวร์คับ ชื่อว่า WordRepair สามารถใช้ งานได้กับ Microsoft Word 6.0, Word 95, 97, 2000, XP, and 2003 (2007 ยังไม่ได้ลอง ) ดาวน์โหลด : WordRepair Freeware ดาวน์โหลด : ExcelRepair (ตัวนี้ไม่ฟรีนะคับ แต่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้)  See More..

Popular Posts